Het gezondheidslabel voor de Brusselse toeristische sector 

Persberichten 07 april 2022

Om bezoekers uit binnen- en buitenland met een gerust hart naar Brussel te laten komen, lanceren het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en visit.brussels het « Brussels Health Safety Label ». 

Het label slaat op de kwaliteit en de veiligheid van de Brusselse toeristische infrastructuur. Het moet de toeristische sector helpen bij de heropstart van zijn activiteiten. Het label werd samen met de internationale certificeringsinstantie SOCOTEC in het leven geroepen. Bedoeling is bezoekers uit binnen- en buitenland met een gerust hart te laten gebruikmaken van de toeristische infrastructuur in Brussel.

Het protocol dat aan de basis ligt van dit label werd uitgewerkt in nauwe samenwerking met de federaties en de partners van de toeristische sector. Het zal worden bijgestuurd volgens de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad.

Hier vind je informatie over het label.  

De doelstellingen van het label:

  • Bezoekers uit binnen- en buitenland informeren en hen geruststellen over de maatregelen die zijn genomen op de plekken die ze willen bezoeken.

  • Ervoor zorgen dat de algemene (verplichte) regels en de sectorgebonden regels worden gerespecteerd.

Wie komt in aanmerking voor dit label? 

Het gaat om de sectoren toerisme en cultuur. Meer bepaald  

  • attracties & musea

  • toeristische accommodaties

  • rondleidingen

  • horeca 

  • venues

Via deze link vind je de lijst van alle gecertificeerde plekken.

Waar moet je aan voldoen?

Om het label te verkrijgen, moeten alle operatoren de algemene maatregelen en de minimale preventievoorschriften respecteren. Die zijn gebaseerd op het protocol. Ze zijn sectorgebonden en garanderen veilige contacten.  

Hoe verkrijg je dit label?

Alle toeristische partners kunnen het label verkrijgen. Het label is volledig gratis. Je moet alleen een aanvraagdossier sturen met de vereiste documenten.

Voor toeristenverblijven en gastgezinnen is er een apart protocol. Daarvoor neem je best contact op met ons via label@visit.brussels .

Voor elk document is er een makkelijk in te vullen template of een voorbeeld dat je als basis kan gebruiken. Klik hier om alle templates en voorbeelden te downloaden. 

Hou er wel rekening mee dat je structuur van de documentnamen respecteert. Die is aangegeven in de lijst van vereiste documenten.

Stuur je aanvraagdossier naar label.visit.brussels@socotec.com met label@visit.brussels in kopij.

Zodra de aanvraag is aanvaard, ontvangt de partner een certificaat en al het nodige promotiemateriaal (afbeeldingen, affiche, enz.).  Het label zal niet alleen ter plekke zichtbaar zijn maar wordt ook nog eens gepromoot via een communicatiecampagne van visit.brussels.

Om ervoor te zorgen dat het label correct wordt gebruikt, zijn er willekeurige audits. Die gebeuren door de certificeringspartner van visit.brussels, het bedrijf SOCOTEC, dat al meer dan 20 jaar actief is op het vlak van veiligheid.