Next Generation EU (NGEU)

Next GenerationEU (NGEU) is een tijdelijk herstelplan van meer dan 800 miljard euro om de economische en sociale schade te herstellen die de coronapandemie rechtstreeks heeft veroorzaakt. Het Europa van na COVID-19 moet groener, digitaler en veerkrachtiger zijn. Het moet beter zijn toegesneden op huidige en toekomstige uitdagingen.

Next Generation EU in België

In juli 2021 heeft Europa herstel- en veerkrachtplan voor België goedgekeurd en 5,9 miljard euro uitgetrokken. België zal respectievelijk 50% en 27% besteden aan een groene en digitale transitie.  

Om de klimaatdoelstellingen te halen, neemt België verscheidene maatregelen zoals

  • investeren in de renovatie van openbare en particuliere gebouwen om de energie-efficiëntie ervan te verhogen; 
  • het groeiende probleem van droogtes aanpakken; 
  • het efficiënte gebruik van hulpbronnen, recycling en de circulaire economie bevorderen. 

Maatregelen voor de digitale transitie van België zijn bijvoorbeeld 

  • de digitalisering van het openbaar bestuur en het gerechtelijk apparaat; 
  • opleidingen digitale vaardigheden; 
  • de versterking van cyberveiligheid; 
  • de uitrol van 5G. 

Next Generation EU in Brussel

Het Belgische herstel- en veerkrachtplan voorziet in 395 miljoen euro voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, wat goed is voor 14 investeringsprojecten en 5 hervormingsprojecten. 

Het gaat onder meer om projecten voor de renovatie van sociale woningen en openbare gebouwen, de digitalisering van processen tussen burgers en bedrijven, de voltooiing en verbetering van fietsnetwerken, oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen, de vergroening van de busvloot, de versterking van de digitale capaciteit van Brusselse scholen en de heropleving van de arbeidsmarkt. 

Ten slotte draagt het plan ook bij tot een betere crisisparaatheid, een groter aanpassingsvermogen en meer groeipotentieel na de COVID-19-pandemie.

Bronnen 

FHV: faciliteit voor herstel en veerkracht