1. Kosten

        

     

Basiskosten voor de oprichting van een vereniging in Brussel

 • Inschrijvings- en publicatiekosten (zie hier voor actuele bedragen);
 • Notariskosten, als je ervoor kiest om een internationale vereniging zonder winstoogmerk (ivzw) op te richten;
 • Eventuele consultancy- of dienstverleningskosten voor advies of ondersteuning (van een beheersmaatschappij voor verenigingen, advocaat, belastingadviseur, sociaal secretariaat ... bijvoorbeeld).

  

Minimaal basiskapitaal?

Voor de oprichting van een vereniging (vzw) in België is geen oprichtingskapitaal vereist.

    

Verwachte terugkerende kosten

Verenigingen maken doorgaans de volgende vaste en administratieve kosten:

 • Huur en nutsvoorzieningen;
 • Dienstenvergoedingen (bv. beheersmaatschappij voor verenigingen, advocaat, belastingadviseur);
 • Medewerkers/loonkosten
 • Verzekeringen;
 • Kosten voor officiële publicaties en voor het toezicht op de compliance;
 • Abonnementen, vergunningen.

    

    

2. Bankzaken

Een bankrekening voor de vereniging openen, is verplicht. De Belgische wetgeving legt niet uitdrukkelijk op dat je de rekening bij een bank in België moet openen, maar om praktische redenen is het wel raadzaam. De bank zal de volgende informatie vragen:

 • Informatie over de rechtspersoon (naam, adres, rechtsvorm ...);
 • Informatie over iedere bestuurder (volledige naam, geboortedatum, beroep, adres, telefoonnummer, e-mailadres) en omschrijving van hun rechten (toegang, betalingen, beperkingen ....);
 • Een kopie van het identiteitsbewijs van iedere bestuurder en voor bestuurders zonder Belgisch identiteitsbewijs ook een bewijs van woonst, zoals een energierekening, rijbewijs, belastingaangifte ...

Iedere bestuurder moet de bankdocumenten ondertekenen en zich waarschijnlijk ook persoonlijk identificeren in een Belgisch filiaal van de gekozen bank. 

  

3. Fiscaliteit

In België zijn verenigingen zonder winstoogmerk doorgaans niet onderworpen aan vennootschapsbelasting, maar aan rechtspersonenbelasting: ze betalen dus belasting op inkomsten uit onroerende goederen (bv. huuropbrengsten) en uit bepaalde types roerende goederen (bv. beleggingen) die ze eventueel bezitten. In zeer specifieke omstandigheden kunnen ze onderworpen zijn aan een speciale inkomstenbelasting.

  

Accountant Using E Invoice Software At Computer In Office

     

4. Aansprakelijkheid

De vereniging is aansprakelijk voor de eventuele schendingen van de wet en het wanbeleid van haar bestuurders en organen, maar kan hen in haar algemene vergadering juridisch ter verantwoording roepen.

De vereniging kan de bestuurders en functionarissen dus wettelijk aansprakelijk stellen als ze hun mandaat niet behoorlijk uitoefenen. Bij ernstig wanbeheer kunnen ze tegenover de vereniging aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen in de uitoefening van hun opdracht (contractuele verantwoordelijkheid) en jegens derden voor buitencontractuele onregelmatigheden.

   

Disclaimer

De inhoud van deze antwoorden is slechts bedoeld als algemene informatie. Het kan gebeuren dat de inhoud niet van toepassing is in een specifieke situatie of op een specifieke transactie. Er moet altijd specifiek advies worden ingewonnen voordat er actie wordt ondernomen op basis van de informatie in dit document. Deze informatie, of de ontvangst ervan, is niet bedoeld om een (fiscale, juridische of andere) consultancy-relatie met klanten tot stand te brengen. Hoewel visit.brussels en de bijdragende partijen alles in het werk hebben gesteld om de nauwkeurigheid van dit document te waarborgen, aanvaarden visit.brussels noch de bijdragende partijen enige verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden in dit document of voor de gevolgen die kunnen voortvloeien uit fouten, onvolledigheden, meningen of adviezen die in deze antwoorden worden gegeven. Hoewel de informatie accuraat is op de datum waarop zij werd geschreven, moet je er rekening mee houden dat de in dit document behandelde onderwerpen voortdurend evolueren en dat de hierin vervatte informatie mogelijk niet de huidige juridische, fiscale, politieke of andere ontwikkelingen, jurisprudentie of regelgeving weergeeft.

Gecreëerd door Dentons Global Advisors, in opdracht van visit.brussels.
Laatst bijgewerkt op: 08/09/2020