1. Waarom zouden internationale verenigingen Brussel als hoofdzetel moeten kiezen?

        

    

 • Corridors of power: Als gaststad van de belangrijke
  Europese instellingen, internationale organisaties en regionale vertegenwoordigingen geeft Brussel alle soorten verenigingen de kans om hun stakeholders op alle niveaus te bereiken en hun activiteiten voor het voetlicht te brengen. De stad is de thuishaven van een enorm 'corps diplomatique', een grote gemeenschap van journalisten en talrijke lobbygroepen. Verder opereren ook 1.700 internationale bedrijven in heel Europa vanuit hun hoofdzetel in Brussel. Dit alles heeft een enorm diverse zakelijke dienstensector gecreëerd.

 • Strategische locatie: Strategisch gelegen in het hart
  van Europa, is Brussel gemakkelijk te bereiken via de lucht, de weg en het spoor. Ook binnen Brussel zelf kun je je bijzonder vlot verplaatsen. In deze compacte stad heb je veel plaatsen op loopafstand of volstaat een kort ritje
  met de tram, bus of metro.

 • Specialist in biowetenschappen: België heeft de
  hoogste concentratie van biowetenschappers ter wereld en is ook 's werelds tweede grootste exporteur van farmaceutische producten. Zo is Brussel een belangrijk centrum voor biowetenschappen, onder andere dankzij de wereldvermaarde universitaire ziekenhuizen en de vele hightech- en farmabedrijven die er te vinden zijn.

    

    

2. Welke steun kunnen internationale verenigingen in Brussel krijgen?

Het Brusselse Bureau voor Verenigingen is een one-stopshop en een specifiek aanspreekpunt dat waardevolle steun biedt aan internationale verenigingen. Het is een meertalige deskundige dienst die klaar staat om je te begeleiden naar de middelen, opleidingen en connecties die jouw vereniging in staat zullen stellen om zich verder te ontwikkelen en haar professionele doelstellingen te bereiken.

 • One-stopshop: Verenigingen kunnen hier, dankzij het centrale contactpunt van het 'Brusselse Bureau voor Verenigingen', terecht voor de eerste informatie over de opstart, verdere ontwikkeling en verhuizing van een
  vereniging, voor de begeleiding door diverse deskundige partners bij alle aspecten van het beheer van verenigingen, en voor informatie die relevant is
  voor hun activiteiten.

 • Mogelijkheden om te netwerken: Verenigingen komen in contact met vertegenwoordigers van de meer dan 2.250 verenigingen die in Brussel aanwezig zijn, en deelnemen aan evenementen en platformen die speciaal
  voor verenigingen zijn opgezet.

 • Club voor verenigingen: Verenigingen kunnen werken en contacten leggen met collega's in de 'International Association Club', een plaats voor vertegenwoordigers van verenigingen om te netwerken en ervaringen
  uit te wisselen. Bovendien vinden ze hier materiaal over het bedrijfsleven, het leven en de culturele activiteiten in Brussel en kunnen ze gebruik maken van de middelen van de hier gevestigde one-stopshop.

 • Opleiding en bijleren: Verenigingen ontmoeten elkaar
  en leren bij op de 'European Association Summit', het jaarlijkse  peer-to-peerevenement voor verenigingen. Of ze kunnen de opleiding 'Executive Master in International Association Management' volgen, die is opgezet door de Solvay Brussels School. Ze vinden hier ook meer details over opleidingen, informatiesessies en permanente educatie voor vertegenwoordigers van
  verenigingen, die het hele jaar door plaatsvinden.

 • Global Association Hubs Partnership (GAHP):
  Verenigingen profiteren van het gemeenschappelijke platform dat door Brussel, Dubai, Singapore en Washington DC is opgezet om de aanwezigheid van
  verenigingen over de continenten heen te laten groeien en uit te breiden door middel van gezamenlijke initiatieven van de partnerbestemmingen.

 • Marketing: Verenigingen maken hun activiteiten kenbaar
  via de communicatiekanalen die door visit.brussels en andere overheidsinstanties worden beheerd.

Andere ondersteunende diensten

De informatiedienst 1819 ondersteunt iedereen die een onderneming wil starten of wil laten groeien in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, inclusief verenigingen. De adviseurs van de 1819-helpdesk geven informatie en advies over verschillende aspecten, zoals financiering, overheidssubsidies voor het opstarten of uitbreiden van een onderneming, de keuze van de juiste rechtsvorm en sociale-zekerheidsstatus, administratieve formaliteiten, enzovoort. Bovendien geven ze inzicht in het netwerk van instellingen en organisaties die kunnen helpen bij de oprichting van ondernemingen in Brussel.

In Brussel gevestigde verenigingen kunnen ook een beroep doen op de diensten van het Centrum voor ondernemingen in moeilijkheden. Een team van gespecialiseerde deskundigen biedt gratis bijstand in verschillende domeinen, zoals juridisch, fiscaal, financieel, sociaal of strategisch advies, maar ook coaching, netwerkevenementen en andere vormen van ondersteuning.

     

Organisaties voor netwerkvorming, onderwijs en informatie

 •  De European Society of Association Executives (ESAE) is de belangrijkste organisatie in Europa die professionals van verenigingen samenbrengt. ESAE bevordert de uitwisseling van beste praktijken tussen vakgenoten en zorgt ervoor dat huidige en toekomstige leiders de activiteiten en strategieën van verenigingen begrijpen.
 • De Federatie van Europese en Internationale Verenigingen gevestigd in België (FAIB) vertegenwoordigt en ondersteunt Europese en internationale verenigingen in België op alle mogelijke manieren.
 • De Union of International Associations (UIA) houdt uitgebreide, actuele informatie bij over internationale verenigingen, hun activiteiten, meetings en bezorgdheden, en ondersteunt en vergemakkelijkt het werk van internationale verenigingen door het aanbieden van opleidingen en het organiseren van netwerkevenementen.
 • Officieel erkende sociale secretariaten zijn non-profitorganisaties die verenigingen kunnen begeleiden en ondersteunen bij de administratieve formaliteiten die door het Belgische arbeidsrecht worden opgelegd. Een sociaal secretariaat staat ook in voor de inning van sociale zekerheidsbijdragen en loonbelastingen en zorgt voor een correcte gegevensstroom naar de Belgische overheid in naam en voor rekening van zijn klanten/werkgevers.
 • Brussel beschikt over een uitgebreid ecosysteem van dienstverleners die zich specifiek richten op internationale verenigingen. Dit omvat 'Association Management Companies' (AMC's - commerciële ondernemingen die verenigingen helpen zich verder te ontwikkelen), advocaten, accountants, organisatoren van evenementen (PCO) en adviesbureaus op het vlak van communicatie en openbare aangelegenheden.

Disclaimer

De inhoud van deze antwoorden is slechts bedoeld als algemene informatie. Het kan gebeuren dat de inhoud niet van toepassing is in een specifieke situatie of op een specifieke transactie. Er moet altijd specifiek advies worden ingewonnen voordat er actie wordt ondernomen op basis van de informatie in dit document. Deze informatie, of de ontvangst ervan, is niet bedoeld om een (fiscale, juridische of andere) consultancy-relatie met klanten tot stand te brengen. Hoewel visit.brussels en de bijdragende partijen alles in het werk hebben gesteld om de nauwkeurigheid van dit document te waarborgen, aanvaarden visit.brussels noch de bijdragende partijen enige verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden in dit document of voor de gevolgen die kunnen voortvloeien uit fouten, onvolledigheden, meningen of adviezen die in deze antwoorden worden gegeven. Hoewel de informatie accuraat is op de datum waarop zij werd geschreven, moet je er rekening mee houden dat de in dit document behandelde onderwerpen voortdurend evolueren en dat de hierin vervatte informatie mogelijk niet de huidige juridische, fiscale, politieke of andere ontwikkelingen, jurisprudentie of regelgeving weergeeft.

 

Gecreëerd door Dentons Global Advisors, in opdracht van visit.brussels.
Laatst bijgewerkt op: 08/09/2020