1. Een nieuwe vereniging in Brussel oprichten

        

     

Belangrijke vragen

Je hebt dus besloten om in Brussel een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) op te richten. Of misschien wil je gewoon je hoofdkantoor naar Brussel overbrengen. In het begin lijkt het misschien een heuse opgave, maar een internationale vzw oprichten is echt niet zo moeilijk ... zolang je jezelf maar de juiste vragen stelt.

 • Heb ik een duidelijk omschreven missie? 

 • Heb ik een financierings- en lidmaatschapsstrategie? 

 • Heb ik een managementteam? 

 • Heb ik al een locatie in Brussel gevonden? 

 • Heb ik de juiste rechtsvorm voor mijn organisatie gekozen?

 • Hoe kan ik het professionele netwerk van mijn vzw in Brussel uitbouwen? 

  

    

    

Essentiële stappen

 • Bepaal de missie van de organisatie (voorwerp, doelen), het bereik van de activiteiten en het financieringsmodel. Denk erom, een vereniging kan geen winst uitkeren aan haar leden.

 • Kies de rechtsvorm: een vereniging zonder winstoogmerk (NPA/vzw) of een internationale vereniging zonder winstoogmerk (INPA/aisbl/ivzw). Afhankelijk van de rechtsvorm die je kiest, verschillen de minimumvereisten en de inschrijvingsprocedure.

 • Stel de statuten op, waarin minstens het volgende moet staan:

  - De rechtsvorm van de vereniging;

  - De regio van vestiging;

  - Het aantal leden en de voorwaarden
  waarop ze zich kunnen in- en uitschrijven;

  - De basisregels van het bestuur;

  - De voorwaarden voor de
  ontbinding en vereffening van de vereniging.

 • Hou een oprichtingsvergadering met de stichtende leden en stel de oprichtingsakte op.

 • Dien de oprichtingsakte in en publiceer deze bij de
  Ondernemingsrechtbank van Brussel en de Kruispuntbank van Ondernemingen.

 • Schrijf de vereniging in het UBO-register in: identificeer duidelijk de unieke uiteindelijke begunstigden van de vereniging en verzamel en bewaar toepasselijke, juiste en actuele gegevens over hen; registreer de gegevens in
  het UBO-register.

 • Open een bankrekening speciaal voor de vereniging. Deze bankrekening voor de vereniging is verplicht. De Belgische wetgeving legt niet uitdrukkelijk op dat je de rekening bij een bank in België moet openen, maar om praktische redenen is het wel raadzaam.

 • Vraag een btw-nummer aan voor de vereniging. Afhankelijk van de geplande activiteiten en inkomstenbronnen is je pas opgerichte vzw misschien btw-plichtig en moet je ze inschrijven. Je kunt ook een vereenvoudigde btw-regeling aanvragen als de jaaromzet niet meer dan 25.000 euro bedraagt. Hiervoor moet je een registratieformulier indienen bij de Belgische belastingdienst.

  

En hoe gaat het nu verder?

De vereniging krijgt haar juridische status toegekend op de dag waarop je de statuten en de akten van de benoemde bestuurders neerlegt bij de Ondernemingsrechtbank van Brussel.

Aan de oprichting zijn kosten en bepaalde verplichtingen verbonden. Bovendien moet je vereniging een officieel adres hebben en de toepasselijke verzekering afsluiten. Uitvoerige informatie en precieze richtlijnen vind je in het volgende document.

     

2. Een filiaal in Brussel oprichten

  

  

Essentiële stappen

 • Inschrijving bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank van Brussel.

 • Leg de nodige documenten
  voor:

  * De meest recente statuten van de
  buitenlandse vereniging;

  * Het besluit van de buitenlandse vereniging dat ze een filiaal in België zal
  openen;

  * Een kopie van het inschrijvingsbewijs van de buitenlandse vereniging;

  * De jaarrekening van het voorgaande boekjaar van de buitenlandse vereniging
  zoals die in het buitenland is gepubliceerd, die je ook moet laten vertalen en
  neerleggen bij de Nationale Bank van België.

 • De Kruispuntbank van Ondernemingen geeft een ondernemingsnummer, een btw-nummer en de
  aansluiting bij een sociaal secretariaat af.

 • De oprichting van het nieuwe filiaal wordt bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch
  Staatsblad
  . Elke wijziging van de sector waarin de vereniging actief is, moet ook worden gepubliceerd.

Een bankrekening in België openen hoeft niet, maar elke buitenlandse vereniging met een bijkantoor in België moet haar jaarrekening over het laatste afgesloten boekjaar neerleggen bij de Nationale Bank van België.

   

En hoe gaat het nu verder?

Wil je meer weten over de boekhouding van je Belgische kantoor? Welk statuut heb je voor ogen voor je nieuwe vestiging en haar medewerkers? En hoe zit het als je een kantoorruimte in België wilt huren? Uitvoerige informatie en precieze richtlijnen vind je in het volgende document.

   

Disclaimer

De inhoud van deze antwoorden is slechts bedoeld als algemene informatie. Het kan gebeuren dat de inhoud niet van toepassing is in een specifieke situatie of op een specifieke transactie. Er moet altijd specifiek advies worden ingewonnen voordat er actie wordt ondernomen op basis van de informatie in dit document. Deze informatie, of de ontvangst ervan, is niet bedoeld om een (fiscale, juridische of andere) consultancy-relatie met klanten tot stand te brengen. Hoewel visit.brussels en de bijdragende partijen alles in het werk hebben gesteld om de nauwkeurigheid van dit document te waarborgen, aanvaarden visit.brussels noch de bijdragende partijen enige verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden in dit document of voor de gevolgen die kunnen voortvloeien uit fouten, onvolledigheden, meningen of adviezen die in deze antwoorden worden gegeven. Hoewel de informatie accuraat is op de datum waarop zij werd geschreven, moet je er rekening mee houden dat de in dit document behandelde onderwerpen voortdurend evolueren en dat de hierin vervatte informatie mogelijk niet de huidige juridische, fiscale, politieke of andere ontwikkelingen, jurisprudentie of regelgeving weergeeft.

Gecreëerd door Dentons Global Advisors, in opdracht van visit.brussels.
Laatst bijgewerkt op: 08/09/2020