• het nationaal en internationaal publiek informeren en geruststellen over de genomen maatregelen op Brusselse toeristische plaatsen die ze plannen te bezoeken.
  • zorgen dat de algemene en verplichte regels worden gerespecteerd die van toepassing zijn in alle sectoren, alsook diegene die sectorgebonden zijn.