Alors, on danse? De Brusselse dansscène in beweging

30 april 2021
Hedendaagse dans Brussel

Een nieuwe generatie dansers staat klaar om de Brusselse podia te bestormen. Onder impuls van de vrijheid en artistieke diversiteit van de hedendaagse scène is de hoofdstad uitgegroeid tot een ware hub voor dans en performance. In dit artikel wilden we te weten komen wat het Brusselse DNA zo uniek maakt. Dansers, choreografen, studenten, gezelschappen en culturele instellingen delen met ons hun visie op dans en hun toekomstige projecten : maak kennis met mensen die het hart van de danswereld doen kloppen in Brussel!

Benjamin Vandewalle - Choreograaf en danser

  • Wat is het DNA van de Brusselse dansscene en wat zijn volgens jou haar specifieke kenmerken?

Als ik het zou moeten samenvatten, zou het sleutelwoord diversiteit zijn. In de eerste plaats omdat Brussel een zeer internationale stad is, maar dat weet iedereen. De Brusselse diversiteit is niet louter ‘geografisch’, ze komt ook tot uiting in de verschillende artistieke categorieën. We hebben Anne Teresa De Keersmaeker, die internationaal zeer bekend is, maar ook een zeer levendige undergroundscene. Tussen deze twee ‘uitersten’ is er een heuse verscheidenheid aan artistieke voorstellen en elke laag van deze ‘millefeuille’ is zeer goed vertegenwoordigd.

"De laatste tijd, door te werken met studenten en de nieuwe generaties, heb ik kunnen ervaren hoe hun werk doorspekt is met urgentie, de urgentie om relevant te zijn. Hun aanpak is meer geëngageerd, radicaler misschien. Hun artistieke voorstellen spelen in op hedendaagse thema's waarvan ze zich zeer bewust zijn: genderpolitiek, inclusiviteit, opwarming van de aarde."

Benjamin Vandewalle, Choreograaf en danser

  • Hoe zou je je verhouding tot de dans in drie adjectieven omschrijven?

Contemplatief. Ik vind het mooi als kunst een ruimte creëert waar mensen een vorm van introspectieve meditatie aangaan. Dat ze zich openstellen voor onbekende dingen. Zintuiglijk. Dans vloeit door alle zintuigen. Het kan door de huid gaan, door het geluid van het lichaam, door het tastbare... niet alleen door de ogen. Het heeft verschillende dimensies. Interactief / participatief. Ik vind het vooral leuk dat het lichaam van het publiek ook betrokken is bij de choreografie, dat het niet passief blijft. Dans hoort zich af te spelen in het lichaam van het publiek.

Elodie Verlinden - Docente aan de ULB in de opleiding Master en Arts du Spectacle vivante

  • Wat is het DNA van de Brusselse dansscène en hoe onderscheidt ze zich volgens u?

Het unieke van de Brusselse scene zit volgens mij in het feit dat het een wereld is die wordt gekenmerkt door velerlei vormen, bronnen en stromingen. Net zoals Brussel een multiculturele stad is, heeft de dansscène honderden gezichten, zelfs binnen het universum van één enkele choreograaf. De Brusselse scène kent geen beperkingen, alles is mogelijk. Haar specificiteit is per definitie haar verscheidenheid!

"Brusselse scène kent geen beperkingen, alles is mogelijk. Haar specificiteit is per definitie haar verscheidenheid!"

Elodie Verlinden,  Docente aan de ULB in de opleiding Master en Arts du Spectacle vivante

  • Hoe zou u de relatie tussen uw instelling en dans in drie adjectieven omschrijven?

Paradoxaal. In het buitenland wordt Brussel beschouwd als een van de draaischijven van de hedendaagse dans, met een rijke traditie en choreografen die over de hele wereld bekend zijn. En toch kun je in België nog steeds geen master in dans studeren! De masteropleiding in live podiumkunsten, waarin ik les geef, wijdt slechts één vak aan dans. Zowaar een stiefmoederlijke behandeling van onze wereldbefaamde danscultuur. Naar verluidt komt daar zeer binnenkort verandering in met de oprichting van een nieuwe master in deze discipline ... Theoretisch. Onze academische benadering van het vak is inderdaad zeer theoretisch en beschouwend. We bouwen een "toolkit" op, geven onze studenten interpretatieschema's en verrijken hun traject met uitwisselingen. Ons onderwijs zit evenwel niet geworteld in de danspraktijk. Levend. Dat neemt niet weg dat onze master sterk gericht is op live performances. We houden de vinger aan de pols van de dansactualiteit en volgen de programma's van het lopende jaar. We verlaten onze boeken om voorstellingen bij te wonen en ze op het terrein te analyseren en te bespreken. Dat luik maakt deel uit van onze dagelijkse routine.

Annie Bozzini - Algemeen en artistieke directrice van Charleroi Danse / La Raffinerie

  • Wat is het DNA van de Brusselse dansscene en wat zijn volgens jou haar specifieke kenmerken?
Het begrip DNA roept bij mij vooral de oorsprong en de geschiedenis op. Samengevat zou ik zeggen dat de Brusselse dansscene een dubbele erfenis heeft: enerzijds het voortbestaan van het ballet en anderzijds de komst van Béjart en zijn school. Uiteraard zijn er de grote namen, maar wat de dans in Brussel vooral kenmerkt is haar extreme diversiteit. We kunnen hier immers rekenen op artiesten met verschillende geografische en culturele achtergronden, voorstanders van de porositeit van de artistieke genres.

"De dans in Brussel vooral kenmerkt is haar extreme diversiteit. We kunnen hier immers rekenen op artiesten met verschillende geografische en culturele achtergronden, voorstanders van de porositeit van de artistieke genres."

Annie Bozzini, algemeen en artistieke directrice van Charleroi Danse / La Raffinerie

  • Hoe zou je de verhouding van jouw instituut tot de dans in drie adjectieven omschrijven?

We zijn een instituut dat gepassioneerd, professioneel en gevoelig moet zijn. We evolueren tussen deze drie factoren, en cultiveren de passie van de blik terwijl we een professionele verankering behouden. Gevoel is daarbij alomtegenwoordig!

Charlotte Cétaire - studente in de bacheloropleiding dans "Training Cycle" sinds het academiejaar 2019-2020

  • Wat is het DNA van de Brusselse dansscène en hoe onderscheidt ze zich volgens jou?

Vanuit mijn standpunt als studente, zou ik zeggen de "open stages" van de scholen. Het feit dat je daar kunt binnenlopen en in contact komen met de studenten aan het werk in echte studio's. Wat ik het liefste doe is "work in progress" gaan bekijken, kunstenaars in wording observeren en spotten ... als het ware deel uitmaken van dit creatieve proces. Alle Brusselse scholen, zowel circus-, theater- als choreografiescholen, zijn bij dit uitwisselingsproces betrokken. Het is een zeer bont gezelschap, iets wat volgens mij eigen is aan Brussel.

  • Hoe zou jij de relatie tussen jouw instelling en dans in drie adjectieven omschrijven?

In vraag stellen en prikkelen De basisprincipes aan het wankelen brengen om nieuwe dingen in onszelf te ontdekken, nieuwe verbanden te creëren en onze vooroordelen op de helling te zetten. En vooral, raken: dat is de essentie van de live kunst. Alle zintuigen worden aangesproken, maar toch speelt de emotie een hoofdrol, omdat je er heel veel dingen kunt mee uitdrukken. Dat is net wat ik nu het hardst mis!