1. Arbeidsstelsels

        

Photo of a young smiling woman having a video call with her friends; the daily routine of a millennial woman.

     

Telewerken

De Belgische wetgeving maakt een onderscheid tussen telewerken op structurele basis of incidenteel werken op afstand.

  • Structureel telewerken houdt in dat de medewerker voortdurend, regelmatig en permanent vanuit huis of een andere plaats dan het kantoor werkt (minstens één dag per week op afstand werken). 
  • Incidenteel op afstand werken is niet structureel en permanent, maar slechts uitzonderlijk wegens persoonlijke redenen of overmacht, bijvoorbeeld. 
  • Hybride werken: de dag bijvoorbeeld thuis beginnen en naar kantoor rijden zodra de ochtendspits voorbij is, of alleen op kantoor bijeenkomen voor brainstormsessies of vergaderingen met collega's en klanten, en dan de rest van de dag thuiswerken.
  • Werken vanuit het buitenland.

  

Is de werkgever verplicht de medewerker een vergoeding voor telewerken te betalen?

De vergoedingen voor structureel en incidenteel telewerken zijn verschillend.

Bij structureel telewerken moet de werkgever een vergoeding betalen om de medewerker tegemoet te komen in de kosten die hij of zij hiervoor maakt. Zo moet de werkgever de installatiekosten voor computerprogramma's, de exploitatiekosten, de afschrijvings- en onderhoudskosten ... dragen.

Als de medewerker maar af en toe op afstand werkt, kan de werkgever ermee instemmen de kosten van het incidentele telewerk te dragen, maar is hij daar niet toe verplicht.

Afhankelijk van het type kosten dat de werkgever wil dekken, kan hij onder bepaalde omstandigheden een nettovergoeding voorstellen. 

    

2. Arbeidsstatuut

    

  

Wat is het Belgische arbeidsstatuut van medewerkers in een bijkantoor?

Als het gaat om belastingplichtigen die in België wonen en er voor 100 % werken, mogen ze in het Belgische filiaal van de buitenlandse organisatie worden tewerkgesteld. Het Belgische arbeidsrecht, socialezekerheidsstelsel en de Belgische roerendevoorheffingsregeling zijn dan van toepassing.

De vereniging moet dus aangesloten zijn bij een Belgisch sociaal secretariaat en alle andere instanties die de Belgische wetgeving oplegt, en is ook onderworpen aan de collectieve arbeidsovereenkomsten van de sector. De vereniging moet ook een functionaris aanstellen voor alle zaken en documenten in verband met de sociale zekerheid. De medewerkers genieten in België van dezelfde rechten als gewone Belgische werknemers.

  

Disclaimer

De inhoud van deze antwoorden is slechts bedoeld als algemene informatie. Het kan gebeuren dat de inhoud niet van toepassing is in een specifieke situatie of op een specifieke transactie. Er moet altijd specifiek advies worden ingewonnen voordat er actie wordt ondernomen op basis van de informatie in dit document. Deze informatie, of de ontvangst ervan, is niet bedoeld om een (fiscale, juridische of andere) consultancy-relatie met klanten tot stand te brengen. Hoewel visit.brussels en de bijdragende partijen alles in het werk hebben gesteld om de nauwkeurigheid van dit document te waarborgen, aanvaarden visit.brussels noch de bijdragende partijen enige verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden in dit document of voor de gevolgen die kunnen voortvloeien uit fouten, onvolledigheden, meningen of adviezen die in deze antwoorden worden gegeven. Hoewel de informatie accuraat is op de datum waarop zij werd geschreven, moet je er rekening mee houden dat de in dit document behandelde onderwerpen voortdurend evolueren en dat de hierin vervatte informatie mogelijk niet de huidige juridische, fiscale, politieke of andere ontwikkelingen, jurisprudentie of regelgeving weergeeft.

Gecreëerd door Dentons Global Advisors, in opdracht van visit.brussels.
Laatst bijgewerkt op: 08/09/2020